Oferta szkoleń:

 

  • wstępne BHP dla nowo zatrudnianych pracowników, osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych, pracowników tymczasowych, stażystów, praktykantów, uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu,

  • okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,

  • okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,

  • okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych,

  • okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych,

 

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów szkolenia bhp i p.poż. powinny być przeprowadzane wg podanej niżej częstotliwości, w zależności od stanowiska.


 

Szkolenia prowadzone są w sposób ciekawy i interesujący, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i materiałów multimedialnych. 

 

ADRESACI RODZAJ SZKOLENIA
WSTĘPNE PIERWSZE SZKOLENIE OKRESOWE KOLEJNE SZKOLENIE OKRESOWE
PRACOWNICY NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH przed dopuszczeniem do pracy do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy nie rzadziej niż raz na 3 lata
PRACOWNICY NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH nie rzadziej niż raz na 5 lat
OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy
PRACOWNICY INŻYNIERYJNO - TECHNICZNI do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy
PRACODAWCY przy rozpoczęciu działalności i pierwszym zatrudnieniu

 

ADRESACI RODZAJ SZKOLENIA
WSTĘPNE PIERWSZE SZKOLENIE OKRESOWE KOLEJNE SZKOLENIE OKRESOWE
PRACOWNICY NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH przed dopuszczeniem do pracy do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy nie rzadziej niż raz na 3 lata
PRACOWNICY NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH nie rzadziej niż raz na 5 lat
OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy
PRACOWNICY INŻYNIERYJNO - TECHNICZNI do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy
PRACODAWCY przy rozpoczęciu działalności i pierwszym zatrudnieniu