Ludmiła Uznańska

                                      „You don’t have to be great,
                                        You have to start to be great.”
       Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem pracy. Ucząc w liceach i gimnazjach  przygotowywałam uczniów do egzaminów i matur. Pracowałam również z dziećmi.
       Posiadam wykształcenie wyższe (filologia angielska) z przygotowaniem pedagogicznym . Jestem Russian native-speaker.
       Uważam,  że język obcy jest oknem na świat. Uczymy się języków  w celu skutecznego porozumiewania się z ludźmi na całym świecie.
       Nauczanie jest moją pasją. Lubię uczyć i zawsze pracuję  z wielkim zaangażowaniem. Stosując aktywizujące metody nauczania, kształtuję u uczniów kompetencje językowe w mowie, piśmie, czytaniu i pisaniu. Zajęcia staram się prowadzić w sposób ciekawy i bezstresowy, uwzględniając indywidualne możliwości każdego ucznia.
      Jestem otwarta na ludzi i świat. Lubię podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się innych języków.

 

12 września 2018

OFERTA

STRONA

GŁÓWNA

KADRA

GALERIA

KONTAKT

OFERTA

STRONA

GŁÓWNA

KADRA

GALERIA

KONTAKT